Projekt "Vysnívaný Dom"

Projekt "Vysnívaný dom" tvorí tým ľudí, ktorý sa v stavebnej a inej technickej oblasti pohybujú už od ukončenia svojho štúdia na technických školách. Výstavba rodinných domov, ako aj iná stavebná činnosť pre nás neznamená iba nutnú pracovnú činnosť, ale je to pre nás práca aj hobby zároveň.   

Venujeme sa rekonštrukciam a výstavbám rodinných domov a bytov. Realizujeme tiež rekonštrukcie a výstavby plochých a sedlových striech, zateplenie striech, klampiarske a pokrývačské práce, montáž krovov, hydroizolácie plochých striech -  PVC fólie, asfaltové pásy, hydroizolácie s PVC fóliami proti zemnej vlhkosti, vodoinštalačné a murárske práce, dokončovacie práce na stavbe - úpravy pozemkov. Z ďalších remeselných prác zabezpečujeme položenie obkladov a dlažieb, maľby, nátery. Sadrokartónové práce a elektroinštalačné práce zabezpečujeme vyškolenými odborníkmi. Ku všetkým nami realizovaným činnostiam dokladáme revízne správy. 

Pred samotnou realizáciou sa spíše zmluva, v ktorej sú jednoznačne stanovené podmienky výstavby, rovnako ako aj finančné podmienky a zálohové platby. Počas celej realizácie je vedený stavebný denník, ktorý je v pravidelných intervaloch podpisovaný investorom, alebo stavebným dozorom. Bez podpísaného denníku po určitých dňoch sa v stavbe nepokračuje. Týmto sa predchádza akýmkoľvek problémom a nedorozumeniam na stavbe.

 

Ďalej Vám dokážeme zabezpečiť : 

- projektovú dokumentáciu

- komplexné poradenstvo vrámci architektúry a statiky

- zariadenie a návrh interieru

- výber pozemku

- úverové poradenstvo

- kalaudácia